Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Diákjainkért alapítvány célja

  • a diákság hátrányos társadalmi környezetbol származó részének felzárkóztatása a pedagógiai munka támogatásával, valamint az ezt segíto tanszerek, és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével
  • a diákok általános érdekvédelme, részükre ügyintézési segítség, tanácsadás nyújtása
  • a diáksportolás támogatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
  • egészség-megorzési, betegségmegelozési célzattal különösen a dohányzás és a kábítószerek elleni tájékoztató, felvilágosító munka kifejtése és ennek támogatása a diákság körében