Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Diákjainkért alapítvány tevékenységei

Alapítványunk céljai között szerepel, s ezt kiemelten kezeljük, a hátrányos környezetbol származók segítése. Iskolánk tanulóinak 33%-a hátrányos helyzetu tanuló, rendelkezik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrol szóló határozattal. 72 tanuló sajátos nevelési igényu. A felzárkóztató osztályokba járó tanulók részben halmozottan hátrányos helyzetuek, nagyon nehéz körülmények között élnek. Sok a roma származású, valamint a veszélyeztetett tanuló. Az alapító okirat tartalmazza a célkituzésünket. Szolgáltatásunk között megemlíthetjük, hogy segítünk a hátrányos helyzetu diákoknak. Az ügyintézés nekik különösen nehezen megy, erre figyelve szinte állandóan rendelkezésükre állunk. Ennek érdekében pályáztunk, s a pályázati pénzbol valósítottuk meg azt a technikai hátteret, ami a sikeres muködéshez kell. Részt veszünk a városi civil életben, a Civil Tanács által szervezett fórumokon. Aktivitásunk a térségben nagy, hisz nagyon sok településrol járnak be diákjaink. Nagy hangsúlyt kapott a civil vélemény közvetítése és érvényesítése, cél az „egyenrangúak párbeszédének” megvalósítása. A „Francia Kulcs Alapítvánnyal” rendszeres a kapcsolatunk. Látogatjuk, közremuködünk a rendezvényeiken, mint például a francia kávéházban. Alapítványunk társadalmi hatása egyre nyilvánvalóbb. Ott vagyunk iskolánk életében, a mindennapok munkájában, szinte „láthatatlanul” segítünk. Alapítványunk muködését elsosorban az öt fos kuratórium irányítja, végzi munkáját, ellenszolgáltatás nélkül. Emellett iskolánk tanárai is kiveszik részüket a feladatokból. Ok mindannyian önkéntesek, kimondottak hivatástudatból végzik munkájukat. A tanulóink létszáma 900 fo körül mozog. Saját szervezésu programunk egy kirándulás megszervezése volt a 2009-es évben. Harminchét hátrányos helyzetu diáknak adtuk meg a lehetoséget, hogy eljuthassanak Zircre, Veszprémbe. Többségük még nem nagyon hagyta el Dombóvár környékét, ezért nagy élmény volt számukra ez a lehetoség. Ezt megelozoen több éven keresztül szerveztünk színházlátogatást Budapestre a Nemzeti Színházba, illetve a Víg Színházba. 2010-ben kiváló tanulóinkat elvittük Budapestre a Fovárosi Nagycirkuszba, 35 diákot jutalmaztunk. Alapítványunk megalakulása óta fo feladatának a hátrányos helyzetu diákok támogatását tartja. Az esélyegyenloség érvényesülésének elvét kiemelten kezeljük. Sok az elesett, állandóan problémákkal küzdo diák. Munkánkban nagy segítség volt a 2004-es évtol minden évben elnyert NCA muködési célú támogatás. Ennek köszönhetoen már több technikai eszközünk van. Olyan fejlesztést is megvalósítottunk, amikre nem is gondoltunk ezt megelozoen. Kiemelt feladatunk a romák, a fogyatékosok, a szociálisan hátrányos helyzetu gyermekek támogatása. Érdekképviseletük megvalósítása. Alapítványunk, mint egy iskolán belül muködo szervezet nem tud könnyedén pénzforrásokhoz jutni. A saját források megteremtése nehéz feladat, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pályázatban vállaltakat teljesíteni tudjuk. Pályázatokat kell írnunk, élnünk kell az 1% adta lehetoséggel. Az NCA felé már több nyertes pályázatunk volt. A város által kiírt pályázatokkal is élünk. Nagyon megfontoltan, mindig a kuratórium döntésének megfeleloen használjuk fel a rendelkezésünkre álló pénzt. Könyvelésünket egy könyvelo iroda végzi, ezzel biztosítjuk a pénzügyi fegyelmet, a szakszeruséget.


Az NCA muködési támogatásból eddig az alábbi tárgyi eszközöket vásároltuk:
  • HP PSC 2175-ös, mely nyomtató, szkenner és fénymásoló egyben
  • diktafon
  • pendrive
  • Notebook
  • Négy darab irodai szék
  • DVD videó kombi
  • Fényképezogép
  • Kamera

A szervezet számára ezen megítélt NCA muködési támogatások hozzájárultak a szervezet hosszú távú fennmaradásához.


A támogatási összegeket a hatályos jogszabályok, illetve az NCA Tanácsa, kollégiumai és kezelo szervezete által meghatározott szabályozók figyelembevételével használtuk fel.