Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Várjuk azokat az általános iskola hat osztályát végzett tanulókat, akik elmúltak 15 évesek!

EGY ÉVES HID PROGRAM KERETÉBEN BEFEJEZHETIK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT és szakmát tanulhatnak.TÁJÉKOZTATÓ A HÍD II. C programról
(10 hónapos közismereti képzés)


Várjuk azon tanulókat, akik hat befejezett osztállyal rendelkeznek, és betöltötték 15. életévüket!

Ezek a tanulók megszerezhetik az alapfokú végzettséget 1 év alatt, majd bekapcsolódhatnak a szakképzésbe! Az év sikeres elvégzése után akár ösztöndíjas szakmát is tanulhatnak!

Az köznevelési törvény 14§ (3) bekezdése szerint :

„Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd 2. programba.”

A Híd II. program elvégzéséről a szervező iskola alapfokú végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki. A tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek továbbá megszerzi a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakiskolai szakképzési évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére.

Az általános iskolát befejezni nem tudó tanulók számára azért fontos a Híd II. programba való bekerülés, mert a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint folyó szakiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni.

A tanulók részére igény esetén kollégiumi elhelyezést biztosítunk, felkészült pedagógusok segítségével, jól felszerelt tantermekben, korszerű módszerekkel pótolják általános iskolai ismereteiket és segítséget kapnak a pályaválasztáshoz.

Kérdés esetén személyesen, levélben (e-mail) vagy telefonon további tájékoztatást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:

Érdeklődni az iskola titkárságán: Cím: 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21.

Tel.: 74/466-725