Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium


Nyílt Nap programja

2012.11.29


9:00 órától Kiss Ernő igazgató tájékoztatója az ebédlőben

Látogatható elméleti órák a 3. órában 9:40 - 10:20

Tantárgy terem tanár/oktató
Villamos elméleti óra 060. terem 11d Blázsovics Ferenc
Kőműves elmélet óra 158/2 terem 11b Lőrincz László
Angol óra 247. terem 11szk ifj. Kiss Gyula
Tanóra a speciális oktatásban 162. terem 9sp Gulyás Erika
Környezetvédelem 050. terem Kovács Imre

Látogatható gyakorlati foglalkozások a 3. órában 9:40-10:20

Tantárgy terem tanár/oktató
villamos gyakorlat,
mérési eszközök bemutatása
155. terem Kovács Károly
autószerelő gyakorlat csarnok Balassa György - Musicz László
hegesztő gyakorlat 064. terem Szokoly Gyula
pincér gyakorlat 046. terem Zsiga Renáta - Abonyi Ágnes

Megtekinthető helyszínek: 9:40-11:10

  • Könyvtár
  • Kisebédlő: Egészségügyi bemutató - Módra Tiborné
  • 149 -es terem: Fizikai kísérletek - Tóth Tibor
  • 049-es terem: Manuális készségfejlesztő foglalkozás a Speciális szakiskolában – Gulyás Erika
  • Sportcsarnok bemutatása
  • Informatika termek: 106

Megtekinthetőek az intézmény külső gyakorlati helyi. Az érdeklődőknek gyülekező és indulás az udvarról 11:00-kor az iskolabusszal.

  • kőműves gyakorlat (Árpád u. kísérettel: Lőrincz László)
  • asztalos gyakorlat bemutatása (busszal: Gelencsér Zsolt)
  • Junior Tanétterem bemutatása (busszal: Hegyi Sándor)