Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Intézményi közzétételi lista

Felvételi lehetőségek (23.§(1)/a) »

Tandíj és egyéb fizetési kötelezettség (23.§(1)/c) » (.pdf)

Nyitva tartás rendje, rendezvények időpontjai (23.§(1)/e) SZMSZ » Házirend » (.pdf)

Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program (23.§(1)/g) »

Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők és végzettségeik (23.§(3)/a,b) »

Országos mérés-értékelés eredményei (23.§(3)/c) »

Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok (23.§(3)/d) » (.pdf)

Érettségi vizsgák átlageredményei (23.§(3)/e) » (.pdf)

Tanórán kívüli foglalkozások igénybevétele (23.§(3)/f) SZMSZ » Házirend » (.pdf)

Házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai (23.§(3)/g) Peadagógiai program » (.pdf)

Osztályozó és egyéb vizsgák követelményei (23.§(3)/h) Peadagógiai program » (.pdf)

Osztályok száma, tanulók létszáma (23.§(3)/i) » (.pdf)

Könyvtár SZMSZ és szabályzatok (tervezet) » (.pdf)

Tankönyvellátás iskolai rendje » (.pdf)

Diákönkormányzat »

Iskolaszék, szülői szervezet »

Oktatási igazolványok kezelési rendje » (.pdf)

Munkavédelmi szabályzat (.pdf)

Kockázatértékelési szabályzat » (.pdf)

Tűzvédelmi szabályzat (.pdf)

Esélyegyenlőségi terv » (.pdf)


Kollégiumi közzétételi lista

Pedagógusok és végzettségeik (23.§(4)/a) »

Szabadidős foglalkozások (23.§(4)/b) » (.pdf)

Externátusi ellátás igénybevételének lehetőségei (23.§(4)/c) » (.pdf)

Kollégiumi csoportok és tanulói létszámok (23.§(4)/d) » (.pdf)